ปั่นเพื่อพ่อ รายละเอียด :
สมาคมหมออนามัยอุดรธานี ร่วมปั่นเพื่อพ่อ และสนับสนุนน้ำดื่ม ผ้าเย็นบริการผู้ร่วมกิจกรรรมฯ มูลค่า 3000 บาท ขอบคุณ


รายละเอียด :

สมาคมหมออนามัยอุดรธานี ร่วมปั่นเพื่อพ่อ และสนับสนุนน้ำดื่ม ผ้าเย็นบริการผู้ร่วมกิจกรรรมฯ มูลค่า 3000 บาท ขอบคุณ  

เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์