รายละเอียด :

เดวิด คาร์เมลอน พาสีจิ้นผิงไปดื่มเบียร์ที่ผลับใจกลางเมืองลอนดอน: ผูกสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTQ4NDY2MA==&mid=400222621&idx=5&sn=fc2502b28e16979ccaf5ba66ca496942&scene=2&srcid=1023aYzeySI6hsSVYkHDTQCP&from=timeline&isappinstalled=0#rd

โอบามาเห็นคลิปนี้แล้วต้องคิดใหม่ได้แล้ว
เดวด คาร์เมลอน
รายละเอียด : เดวิด คาร์เมลอน พาสีจิ้นผิงไปดื่มเบียร์ที่ผลับใจกลางเมืองลอนดอน: ผูกสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTQ4NDY2MA==&mid=400222621&idx=5&sn=fc2502b28e16979ccaf5ba66ca496942&scene=2&srcid=1023aYzeySI6hsSVYkHDTQCP&from=timeline&isappinstalled=0#rd โอบามาเห็นคลิปนี้แล้วต้องคิดใหม่ได้แล้ว


 

( 1 of 0 ) >>>


เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์