รายละเอียด :

ใครมีลูกหลาน หรือญาติ สำนักงานศ่าลปกครองเปิดรับสมัคร "พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ" วุฒินิติศ่าสตร์, รัฐศาสตร์, หรือวุฒิรัฐประศาสนศาสตร์ น่ะ ค่าตอบแทนรวม 28,000 บาท (เงินเดือน 15,000 เงินตำแหน่ง 7,000 และเงินส่งเสริมประสิทธิภาพอีก 6,000 ) สนใจดูในเวปไซต์ www.admincourt.go.th
สอบสมัครงาน
รายละเอียด : ใครมีลูกหลาน หรือญาติ สำนักงานศ่าลปกครองเปิดรับสมัคร "พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ" วุฒินิติศ่าสตร์, รัฐศาสตร์, หรือวุฒิรัฐประศาสนศาสตร์ น่ะ ค่าตอบแทนรวม 28,000 บาท (เงินเดือน 15,000 เงินตำแหน่ง 7,000 และเงินส่งเสริมประสิทธิภาพอีก 6,000 ) สนใจดูในเวปไซต์ www.admincourt.go.th


( 1 of 1 )

เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์