รายละเอียด :

ข่าวสดๆร้อนๆ
ที่ประเทศสิงค์โปรแท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดแรงงานไทยที่ไปทำงานที่นั้นหนีเป็นหนีตายกันล่าสุดยังไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิต
ข่าวสดๆร้อนๆ
รายละเอียด : ข่าวสดๆร้อนๆ ที่ประเทศสิงค์โปรแท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดแรงงานไทยที่ไปทำงานที่นั้นหนีเป็นหนีตายกันล่าสุดยังไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิต


 

( 1 of 0 ) >>>


เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์