รายละเอียด :

วิหารพระพุทธไสยาสน์ฯ วัดป่าภูก้อน
บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี — กับ Chirawatthana Henriksen Chutacha และ สมศักดิ์ กาญจนสภา
สาริน อ่อนอำไพ สวรรค์บนดิน
ถูกใจ · ตอบกลับ · 11 · 11 เมษายน เวลา 7:27 น.
Duangjan Srithongsuk สาธุ.....สวยมากๆ
ถูกใจ · ตอบกลับ · 8 · 11 เมษายน เวลา 4:53 น. ผ่าน มือถือ
Avihok Pludtin http://www.tinyzone.tv/TravelDetail.aspx?ctpostid=1738 ประวัติ และ ตารางเวลาเดินรถไปวัดป่าภูก้อนค่ะ
วัดป่าภูก้อน สักการะพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวปางไสยยาศน์ ที่ใหญ่ที่สุด อุดรธานี - Travel - TinyZone
www.tinyzone.tv
TinyZone Travel วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้...อเนกปวิศญ์ ถิ่นทัพ ได้แชร์รูปภาพของ แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม
วัดป่าภูก้อน
รายละเอียด : วิหารพระพุทธไสยาสน์ฯ วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี — กับ Chirawatthana Henriksen Chutacha และ สมศักดิ์ กาญจนสภา สาริน อ่อนอำไพ สวรรค์บนดิน ถูกใจ · ตอบกลับ · 11 · 11 เมษายน เวลา 7:27 น. Duangjan Srithongsuk สาธุ.....สวยมากๆ ถูกใจ · ตอบกลับ · 8 · 11 เมษายน เวลา 4:53 น. ผ่าน มือถือ Avihok Pludtin http://www.tinyzone.tv/TravelDetail.aspx?ctpostid=1738 ประวัติ และ ตารางเวลาเดินรถไปวัดป่าภูก้อนค่ะ วัดป่าภูก้อน สักการะพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวปางไสยยาศน์ ที่ใหญ่ที่สุด อุดรธานี - Travel - TinyZone www.tinyzone.tv TinyZone Travel วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้...อเนกปวิศญ์ ถิ่นทัพ ได้แชร์รูปภาพของ แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม


 

( 1 of 0 ) >>>


เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์