รายละเอียด :

บางครั้ง

"ความคิดถึง"

ทำได้เพียง..."แค่คิด"
บางครั้ง
รายละเอียด : บางครั้ง
"ความคิดถึง"
ทำได้เพียง..."แค่คิด"


 

( 1 of 0 ) >>>


เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์