รายละเอียด :

ทานอาหาร เที่ยว ดื่ม ที่ UD Center มีสินค้า ร้านค้า อาหารมากมายให้ทันชิม ให้ท่านชม จุดขาย..จุดเด่นที่อุดร..ต้องมาให้ได้น่ะครับ...ถ้างั้นไปไม่ถึงอุดร...ข้างสถานีรถไฟ..UD CENTER,CenterPOINT,ตลาดปรีชา
UD Centre
รายละเอียด : ทานอาหาร เที่ยว ดื่ม ที่ UD Center มีสินค้า ร้านค้า อาหารมากมายให้ทันชิม ให้ท่านชม จุดขาย..จุดเด่นที่อุดร..ต้องมาให้ได้น่ะครับ...ถ้างั้นไปไม่ถึงอุดร...ข้างสถานีรถไฟ..UD CENTER,CenterPOINT,ตลาดปรีชา


 

( 1 of 12 ) >>>


เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์