<<กิจกรรมทั้งหมด>>    ดูภาพ 8 ภาพ /แบบสามแถว /แบบเรียงเดียว /แบบรวม
ภาพอดีตอุดร
รายละเอียด :
โรงหนัง สถานที่ต่างๆเมื่อเกือบ20ปีคืนหลัง

ผู้ POST :udonlove   เมื่อ: 27/10/2558:20:35:33


ชื่อภาพ:59829920.jpgชื่อภาพ:59829930.jpgชื่อภาพ:59829940.jpgชื่อภาพ:59829950.jpgชื่อภาพ:59829960.jpgชื่อภาพ:59829970.jpgชื่อภาพ:59829980.jpgชื่อภาพ:59829990.jpg

หน้าที่  1/1เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์