<<กิจกรรมทั้งหมด>>    ดูภาพ 0 ภาพ /แบบสามแถว /แบบเรียงเดียว /แบบรวม
หน้าที่  1/0
love
รายละเอียด :
อย่าใช้...กาย

เป็นเครื่องผูกมัด...คำว่ารัก

แต่จงใช้ความรู้สึก...รัก

เป็นเครื่องผูกพันธ์...ใจ

ผู้ POST :udonlove   เมื่อ: 17/09/2555:14:39:41เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์