<<กิจกรรมทั้งหมด>>    ดูภาพ 0 ภาพ /แบบสามแถว /แบบเรียงเดียว /แบบรวม
หน้าที่  1/0
สัญญาที่บ่งบอกถึงเนื้อคู่
รายละเอียด :
สัญญาที่บ่งบอกถึงเนื้อคู่
> >>> >1.เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาทันที หรือไม่ก็โผล่มา
> >>> >2.เวลามองหน้ากัน ใจจะเหมือนโดนอะไรบางอย่างสะกดจิต
> >>> >3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อดจะโผล่มาทันที
> >>> >4.ครั้งแรกที่เจอจะรู้สึกเหมือนว่าเคยเจอกันมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าใคร
> >>> >5.เวลาอยู่กับเค้าเราจะไม่รู้สึกว่าเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
http://www.teeneelopburi.com/topics/code+%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C-1365-1-1.html

ผู้ POST :udonlohttp://www.teeneelopburi.com/topics/code+%E0   เมื่อ: 17/09/2555:14:34:17เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์