ท่านพร้อมที่จะร่วมงานกับเราไหม...เราจะร่วมกันพัฒนาอุดรธานี
สิ่งที่ท่านจะได้ในอนาคต
  1.ค่าตอบแทนในอนาคต......
  2.ท่านจะเป็นผู้สื่อข่าวอิสระ.....เมื่อท่านพบข่าวจงสวมวิญญานนักข่าวได้อย่างอิสระ
  3.ท่านจะเป็นทีมงานของเรา...ขึ้นอยุ่กับผลงานของท่านเอง...
  4.กฎ ระเบียบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กผู้ับจัดการเว็บ...(ให้อิสระทุกคนที่ต้องการโอกาสอันดี...)
  5.ความภูมิใจในผลงานของท่าน.....
  ....เชิญมาร่วมงานกับเรา....
ตารางสมัครสมาชิก

USER* :
PASSWORD* :
คำหน้าชื่อ * :
ชื่อ * :
นามสกุล :
วัน/เดือน/ปี เกิด :
ที่อยู่ :
ความสามารถพิเศษ/วุฒิ :
E-MAIL* :
Phone :
ภาพสมาชิก :
ว/ด/ป ที่ Update :
16/01/2565
เวลา Update :
17:31:43
สถานะ* :
สมาชิก
(* ต้องลงข้อมูลให้ครบน่ะครับ....)

เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์