มูลมังอีสาน รายละเอียด :
เขียวเอ้ยใบข้าว ท่งนาเฮาแผ่นดินซุ่ม ฟังเสียงซุมปลาบ้อน ดังต้ามๆตามไฮ่นา เขียวผัก เขียวใบหญ้าตามคันนา กบเขียดอยู่ ย่างลัดคูเสียงโตนน้ำ เทิงเสียงฮ้องนั่นกล่อมมา ปู ปลา หญ้า ข้าวเต็มท่งนาชีวาซืน


รายละเอียด :

เขียวเอ้ยใบข้าว ท่งนาเฮาแผ่นดินซุ่ม ฟังเสียงซุมปลาบ้อน ดังต้ามๆตามไฮ่นา เขียวผัก เขียวใบหญ้าตามคันนา กบเขียดอยู่ ย่างลัดคูเสียงโตนน้ำ เทิงเสียงฮ้องนั่นกล่อมมา ปู ปลา หญ้า ข้าวเต็มท่งนาชีวาซืน





















  

เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์