<<กิจกรรมทั้งหมด>>    ดูภาพ 21 ภาพ /แบบสามแถว /แบบเรียงเดียว /แบบรวม
มูลมังอีสาน
รายละเอียด :
เขียวเอ้ยใบข้าว ท่งนาเฮาแผ่นดินซุ่ม
ฟังเสียงซุมปลาบ้อน ดังต้ามๆตามไฮ่นา
เขียวผัก เขียวใบหญ้าตามคันนา กบเขียดอยู่
ย่างลัดคูเสียงโตนน้ำ เทิงเสียงฮ้องนั่นกล่อมมา
ปู ปลา หญ้า ข้าวเต็มท่งนาชีวาซืน

ผู้ POST :udonlove   เมื่อ: 25/09/2555:22:26:32


ชื่อภาพ:2414330.jpgชื่อภาพ:2414341.jpgชื่อภาพ:2414352.jpgชื่อภาพ:2414363.jpgชื่อภาพ:2414374.jpgชื่อภาพ:2414385.jpgชื่อภาพ:2414396.jpgชื่อภาพ:2414407.jpgชื่อภาพ:2414418.jpg

หน้าที่  1/3
1|2||3|เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
โดย:คนรักอุดร....ทุกคน ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนเว็บไซด์ได้ที่:udonlove@hotmail.com**ธ.ไทยพาณิชย์ 859-211935-5 ออมทรัพย์