|HOME| |หน้าข่าวทั้งหมด|

คนรักอุดร[Udonlove]

เลขที่ข่าว :  111   เรื่อง : นพ.สสจ.อุดรธานี  ประเภทข่าว : ข่าวสังคม  
111.jpg ภาพขนาดจริง
  • โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับองค์กรพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2558

    เช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานงานวันพยาบาลแห่งชาติ ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมี นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นางจันทร์เพ็ญ จันทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้แทนองค์กรพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และพยาบาลจากโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จากนั้นนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถวายราชสุดดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ การจัดงานพยาบาลแห่งชาติทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สืบเนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ด้วยพระวิริยะอุตสาหะนำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึงสมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งและได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา สำหรับการจัดงานโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน หน่วยงานต่างๆขึ้นถวายพานพุ่มดอกไม้ การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและมอบโล่สำหรับพยาบาลผู้มีคุณูปการต่อวิชาชีพการพยาบาล จำนวน 9 คน มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่พยาบาลดีเด่น ระดับจังหวัด พยาบาลดีเด่นระดับจังหวัดของสภาการพยาบาลประจำปี 2558 จากโรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 20 คน พยาบาลดีเด่นจากโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 40 คน
ชื่อไฟล์ :111.jpg
โดย : เหยี่ยวข่าวอุดร1 อีเมล : udonlove1@hotmail.com
ลำดับข่าวที่ :111 บันทึกเมื่อ : 21/10/2558:14:13:54